LA Entreprenad
LA Entreprenad utför byggentreprenader och byggledaruppdrag och har mångårig erfarenhet från både stora och små byggprojekt.

Vi arbetar med:
  • husbyggnation på totalentreprenad, från idé till färdig byggnad.
  • projekt- och byggledning för att upphandla entreprenörer och genomföra byggprojekt.
  • att i ett tidigt skede leda byggutredningar och kostnadsberäkningar.
  • projekteringsledning inkl. kostnadsberäkning fram till färdiga bygghandlingar.
  • kostnadsstyrning av projektering.
  • att ta fram bygglovshandlingar och samarbeta med arkitekter och övriga konsulter.
  • genomförande av bygg- & kvalitetskontroller och besiktningar av olika slag.